• Bùi Bá Đạt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ- Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0975666388
  • Email:
   buidatcamkhe81@gmail.com
 • Nguyễn Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0985983166
 • Nguyễn Quốc Trách
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0856811980
  • Email:
   nguyenquoctrach.smclc@gmail.com
 • Nguyễn Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Hà Trung Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0886239888
 • Hoàng Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0985289413
 • Nguyễn Khánh Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0977402379
Thông báo
Thời tiết